Historia

Dela

Morerna

Under antiken var Gibraltar den gamla värdens (Europas) yttersta utpost innan Européerna började kolonialisera stora delar av världen. När morerna år 711 erövrade Spanien tog de även Gibraltar i besittning och döpte platsen till Jabal Tarik (Tariks berg) efter den moriska erövraren Tarik ibn Zeyad som var den som intog Gibraltar. Med tiden förändrades namnet till Gibraltar. Under morernas styre på 1100-talet fick Gibraltar sina första betydande och välkända fästningar.

Spanska styret

Från 711 fram till 1462 var Gibraltar under moriskt styre (utom under en kort tidsperiod på 1300-talet) innan spanjorerna erövrade klippan samtidigt som de drev ut morerna ur Spanien. Trots Gibraltars strategiska läge vid porten till Atlanten och sin närhet till Afrika lade Spanien inte så mycket energi på Gibraltars försvar vilket gjorde att engelsmännen enkelt kunde inta Gibraltar år 1704. En av anledning till att engelsmännen intog Gibraltar var just klippans strategiska läge och här upprättade engelsmännen snabbt en stark militärbas.

Modern tid

Sedan 1704 har Spanien både genom diplomati, politiska påtryckningar och med våld försökt ta tillbaka Gibraltar men misslyckats. Gibraltar tillhör fortfarande Storbritannien trots att landet i stort sett är självstyrande. Vid en folkomröstning 1967 röstade Gibraltarborna för att fortsätta tillhöra Storbritannien vilket stack i ögonen på spanjorerna eftersom Gibraltar geografiskt sett nästan kan sägas tillhöra Spanien. Från 1969 ända fram till 1985 var gränsen mellan Spanien och Gibraltar helt stängd på spanjorernas initiativ, men blockaden knäckte inte Gibraltarborna och den upphävdes tillslut.

Än idag är Gibraltarfrågan infekterad. Om du besöker Gibraltar landvägen och ska tillbaka till Spanien kan den spanska passkontrollen och tullarna dra ut på tiden och med flit strula till det för dig om du inte har dina papper i ordning trots att båda länderna är med i EU, det har författaren av denna text personligen varit med om. Författaren har också beställt en öl på Spanska i en pub på Gibraltar och pubägaren snäste tillbaka: ”Speak English here please!”